mail      staff      

OUR SERVICES

We take advantage of our services and cooperation in the field:

PROJECTS RESEARCH
CONFERENCES TRAINING

 

COMMERCIAL OFFER

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

NEWSLETTER

Newsletter Technology and Quality Products

Number 1-2 from 2012

 

 

 

 

 

 


Read now


Konferencje

Jedną z wielu naszych misji jako jednostki naukowej jest promowanie polskiej nauki, naszych osiągnięć, wyników.

Konferencja jest jedną z możliwości realizacji tego działania.

W czasie konferencji i dyskusji tworzy się brainstorming umożliwiający żywe funkcjonowanie nauki, która wymaga ciągłego rozwoju, odkrywania, badania i działania.

Dodatkowo w obecnych czasach nauka tworzy silny synergizm z biznesem. Można by powiedzieć, że obie te rzeczywistości się przenikają i uzupełniają. 

Zapraszamy więc ludzi świata nauki i biznesu do wspólnego tworzenia przestrzeni wymiany wiedzy, doświadczenia, jaką daje konferencja.

 

 

Gallery