poczta      dla pracowników      

NASZA OFERTA

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


CZASOPISMO: TECHNOLOGIA I JAKOŚĆ WYROBÓW

TECHNOLOGIA I JAKOŚĆ WYROBÓW

ROCZNIK Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego

W Łodzi

ISSN 2299-7989

(dawniej: Barwniki i Środki Pomocnicze, ISSN 0867-7824)

 

Technologia i Jakość Wyrobów jest czasopismem o charakterze naukowo – technicznym. Poprzednie jego tytuły - „Biuletyn Informacyjny: Barwniki i Środki Pomocnicze” (1973-1991) oraz „Barwniki, Środki Pomocnicze” (1992-2011), wydawane były do roku 2011 przez Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Oddział Zamiejscowy Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu. Po reorganizacji struktury jednostki zgierskiej, jego kontynuację stanowi czasopismo „Technologia i Jakość Wyrobów”, którego wydawcą jest Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi.

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

 • ERIH Plus
 • Chemical Abstracts
 • BAZ - TECH

Językiem publikacji w czasopiśmie TiJW jest język polski i angielski.

Czasopismo wydawane jest w trybie Open Access z gwarancją dostępu do wszystkich artykułów na stronie domowej czasopisma bez konieczności rejestrowania się w serwisie czasopisma.

Na jego łamach prezentowane są prace naukowo – badawcze zawierające oryginalne wyniki badań oraz artykuły przeglądowe z szerokiego zakresu zagadnień, związanych z działalnością Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego.

Tematyka Czasopisma obejmuje następujące dziedziny nauk stosowanych[1]:

 1. Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych,
 2. Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych,
 3. Wybrane zagadnienia z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Czasopismo Technologia i Jakość Wyrobów ma ogólnopolski zasięg i rekomendowane jest nie tylko dla pracowników naukowych, ale również dla przedsiębiorców, działających w branżach spokrewnionych tematycznie z obszarami nauki prezentowanymi na naszych łamach.

Mamy nadzieję, że tak szeroki zakres tematyczny oraz ukierunkowanie na zagadnienia interdyscyplinarne, pozwoli na zapewnienie Czytelnikom najbardziej aktualnego stanu wiedzy w obszarach ważnych z ich punktu widzenia, zaś ich Autorom stworzy swoistą platformę wymiany doświadczeń naukowych i praktycznych.

Zespół redakcyjny

 

 

 

[1] Wykaz opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. (Dz.U. 2018 poz. 1818).

Galeria