poczta      dla pracowników      

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 

Ecotextyle: Vocational Education and Training on Product Environmental Management for the Footwear and Textile Sector, w ramach programu Erasmus +

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

 “Ecotextyle: Vocational Education and Training on Product Environmental Management for the Footwear and Textile Sector”, w ramach programu Erasmus + 

“Ecotextyle” jest międzynarodowym projektem realizowanym w sześciu krajach Europy przez siedmiu partnerów, którego głównym celem jest opracowanie narzędzi do powoływania menadżerów zajmujących się produktami w ramach gospodarki zrównoważonego rozwoju, którzy są pożądaną profesją w sektorze obuwniczym (włączając w to producentów obuwniczych wyrobów tekstylnych), którzy mogą wypełnić potrzeby przemysłu i w obliczu wprowadzenia spodziewanych nowych przepisów wynikających z europejskiej polityki dotyczącej środowiskowego wpływu branży obuwniczej. Zgodnie z tym, głównym celem projektu jest opracowanie narzędzi do szkoleń, które pozwolą uzyskać wszelkie potrzebne umiejętności do produkcji produktów spełniających wymagania ekologiczne i zarządzania przedsiębiorstwami respektującymi problemy ochrony środowiska.

kierownik projektu: Javier Onate Dominguez

jednostka składająca: CTCR (Hiszpania)

skład konsorcjum:

- CTCR 

- Instytut Przemysłu Skórzanego 

- Neo Sapiens S.L.U. 

- BATTI 

- UNIVPM   

- Zavod IRCUO   

- SATRA 

 

Informacji o projekcie udziela: Robert Gajewski rgajewski@ips.krakow.pl

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektu Ecotextyle

Drugie międzynarodowe spotkanie projektu Ecotextyle

W dniach 12.06.2018 do 15.06.2018 w Kettering (Wielka Brytania) odbyło się spotkanie partnerów projektu Ecotextyle. Był to kolejny etap prac w ramach projektu, którego celem  jest szkolenie osób zaangażowanych w promocję zrównoważonej produkcji, zarówno w sektorze obuwniczym jak i tekstylnym. Gospodarzem drugiego międzynarodowego spotkania w projekcie Ecotextyle był instytut SATRA – brytyjski partner projektu.

Celem spotkania była praca nad opracowanymi materiałami szkoleniowymi, omówienie i poprawa pierwszej wersji. Dzięki współpracy i przeprowadzonej burzy mózgów partnerzy poprawili materiały, skonsolidowali i uzgodnili strukturę oraz techniczne aspekty narzędzia. Będzie ono dostępne na jesieni 2018 w formie szkoleniowej platformy on-line oraz warsztatów na których przeszkoleni zostaną profesjonaliści i studenci zainteresowani zrównoważonym rozwojem produktów w sektorach obuwniczym i tekstylnym. W trakcie spotkania podjęto również rozmowy na temat dalszych kroków w ramach realizacji projektu a jego uczestnicy zwiedzili siedzibę SATRA.

Ecotextyle jest 24 miesięcznym projektem finansowanym w ramach programu ERASMUS+ Komisji Europejskiej. Koordynowany jest przez  Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR) przy współpracy takich instytucji jak  Neo Sapiens (Hiszpania), BATTI (Bułgaria), Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) (Włochy), Instytut Przemysłu Skórzanego (IPS) (Polska), Zavod IRCUO (Słowenia) and SATRA Technology Centre (Wielka Brytania). Celami projektu jest integracja organizacji pracujących nad programami szkoleniowymi i edukacyjnymi a następnie przeszkolenie ich i edukacja w tematyce śladów środowiskowych (PEF) w sektorze obuwniczym i tekstylnym. Dodatkowym celem jest opracowanie programów szkoleń w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach, tak aby mogły zaimplementować metodologię PEF. Takie działania są zgodne z polityką UE, w ramach której dąży się do zapewnienia specjalistom szerokiej gamy umiejętności i kompetencji.

W celu uczestniczenia w działaniach projektu, można śledzić jego stronę na Facebook, lub portal projektu (www.ecotextyle.eu).

Zachęcamy do kontaktu z organizacją partnerską w naszym kraju.

Instytut Przemysłu Skórzanego

Tel. 503 628 968

e-mail: rgajewski@ips.krakow.pl

Trzecie międzynarodowe spotkanie projektu Ecotextyle

 

 

Czwarte międzynarodowe spotkanie projektu Ecotextyle

 

 

 

Okres realizacji: 
2017-10-01 do 2019-09-30

Galeria