poczta      dla pracowników      

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 

Innowacyjne Projektowanie Obuwia na podstawie parametrów biomechanicznych i fizjologicznych – FOOTyWEAR

"Innowacyjne Projektowanie Obuwia na podstawie parametrów biomechanicznych i fizjologicznych" – FOOTyWEAR - to dwuletni międzynarodowy projekt badawczy dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach inicjatywy CORNET*.

 

Okres realizacji: 1/12/2012 - 30/11/2014
 
Cel projektu:

 • kompleksowe zaprojektowanie innowacyjnego obuwia o właściwościach higienicznych oraz zdrowotnych zbliżonych do obuwia idealnego ze szczególnym uwzględnieniem typologii stopy cukrzycowej.
 • usprawnienie technologii produkcji, zwiększenie bazy materiałowej i znaczące poprawienie jakości produkowanego obuwia, przede wszystkim o zastosowaniu specjalnym, np. dla stóp ze zmianami chorobowymi lub cukrzycowych.

 
(*) międzynarodowa inicjatywa CORNET (ang. Collective Research NETworking) – głównym celem jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzaniu możliwości finansowania, ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych), badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Partnerzy projektu:

 
Międzynarodowy koordynator projektu:

 • Multidisciplinary Research Lab for Biomedical and Rehabilitation Technology of Thomas More - MOBILAB

Partnerzy:

 • Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi - IPS
 • Polska Izba Przemysłu Skórzanego

 
O projekcie:

Parametry biomechaniczne i fizjologiczne odgrywają ważną rolę w innowacyjnym projektowaniu obuwia oraz w zapobieganiu zmianom chorobowym z obrębie stóp. W projekcie FOOTyWEAR uwzgędnione zostały oba te aspekty.

Projekt składa się z trzech modułów:

 • MOBILAB wraz z komitetem użytkowników skupia się na biomechanicznych metodach analizy stóp i zastosowaniu tych metod w praktyce.
 • IPS i PIPS wykonują badania materiałowe pod względem obecności substancji niebezpiecznych, komfortu i higieny.
 • Uzyskane wyniki zostaną zebrane i wykorzystane do opracowania wytycznych dla projektowania specjalistycznego obuwia dla „stopy cukrzycowej”.

 

 

Okres realizacji: 
2012-12-01 do 2014-11-30

Galeria