poczta      dla pracowników      

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 

Erasmus Plus - Establishment of Leather Hubs in Russia and Mongolia / LEATHUB

Celem projektu jest stworzenie "pomostu" między przedsiębiorcami przemysłu skórzanego a uniwersytetami poprzez wzmocnienie współpracy w zakresie badań i rozwoju. Jako dalszych konsekwencji projektu oczekujemy intensywnej współpracy między przemysłem a uniwersytetami w zakresie:

- zwiększenia tempa badań stosowanych w zaawansowanych gałęziach przemysłu skórzanego
- zmniejszenia kosztów zaawansowanych technologii branżowych i przyspieszenie ich wdrażania
- wkładu w rozwój pracowników nie tylko na poziomie doktorów, ale i niższego szczebla
- zwiększenia eksportu i umożliwienie określonym regionom w Rosji i Mongolii skutecznego konkurowania na rynkach światowych, co z kolei zapewni dynamiczną gospodarkę narodową

Aby osiągnąć wyżej wspomniany cel,  zostaną utworzone cztery innowacyjne ośrodki szkoleniowe (ośrodki skórzane), które będą pośredniczyć między podmiotami poszukującymi innowacji (przemysłem) a dostawcami innowacji (zespoły badawcze na uniwersytetach , laboratoria, firmy typu spin-off).

Kolejnym założeniem projektu jest aby utworzone centra dostarczały pełny zakres usług,  które zaspokoją rzeczywistą potrzebę firm w zakresie szybkich i skutecznych badań i rozwoju. "Leather Hubs" będą dążyły do ​​przyspieszenia wdrażania technologii, obsługi obiektów demonstracyjnych, wspierania edukacji i szkoleń oraz przeprowadzania badań stosowanych.

Utworzone ośrodki rozwiążą problemy, które są dotkliwe dla społeczności przemysłu skórzanego w UE, Rosji i Mongolii.
Ponadto, aby sprostać powyższym wyzwaniom, ustanowione centra będą wyposażone w nowoczesny sprzęt analityczny i testujący, literaturę fachową, czasopisma i dokumenty regulacyjne obowiązujące w Rosji, Mongolii i UE. 

 

Skład konsorcjum:

koordynator - EGE (Turcja) 

CGS (Włochy)

CRETHIDEV (Grecja)

INCDTP – ICPI (Rumunia)

PUAS (Grecja)

IPS (Polska)

KTU (Litwa)

ESSUTM (Rosja)

BSAA (Rosja)

TPP RB (Rosja)

MULS (Mongolia)

MUST (Mongolia)

MLIA (Mongolia)

 

Okres realizacji: 
2019-01-15 do 2022-01-15

Galeria