poczta      dla pracowników      

KONTAKT

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Kontakt

DYREKCJA
prof. nadzw., dr hab. Arkadiusz Adamczyk
DYREKTOR
(+48) 42 25 36 107
dr Małgorzata Jabłońska
Z-CA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH
(+48) 42 25 36 109
dr inż. Katarzyna Ławińska
Pełnomocnik Dyrektora ds. Nauki i Wsparcia
(+48) 42 25 36 102
(+48) 508 108 043
dr Robert Gajewski
Pełnomocnik Dyrektora ds. Umiędzynarodowienia
(+48) 12 25 54 232
(+48) 503 628 968
mgr Aneta Bednarska
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami
(+48) 12 25 54 243
(+48) 519 162 214
mgr Anna Jarzębska - Cieśla
Główny Księgowy Kierownik Działu Finansowo - Księgowego
(+48) 42 25 36 104
(+48) 517 056 303
mgr Zuzanna Troczyńska
Sekretariat - Łódź
(+48) 42 25 36 108
mgr Elżbieta Honza
Sekretariat - Kraków
(+48) 12 26 63 511
ZAKŁAD TECHNOLOGII GARBARSKICH I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ NTG
dr inż. Katarzyna Ławińska
p.o. Kierownika
(+48) 42 25 36 102
(+48) 508 108 043
dr Wioleta Serweta
(+48) 42 25 36 119
inż. Łucja Wyrębska
(+48) 42 25 36 181
Halina Stawska
(+48) 42 25 36 181
dr inż. Beata Szałek
(+48) 42 25 36 119
(+48) 517 056 542
mgr inż. Dominika Ogrodowczyk
(+48) 42 25 36 127
dr Monika Skwarek
(+48) 42 25 36 127
mgr inż. Tomasz Wężyk
(+48) 42 25 36 122
dr inż. Iwona Masłowska - Lipowicz
(+48) 42 25 36 150
ZAKŁAD OBUWIA NO
dr Piotr Olszewski
Kierownik
(+48) 12 25 54 228
dr Robert Gajewski
(+48) 12 25 54 232
dr inż. Joanna Alvarez
(+48) 12 25 54 205
mgr inż. Małgorzata Starzec
(+48) 12 25 54 224
mgr Michalina Falkiewicz - Dulik
(+48) 12 25 54 271
(+48) 519 162 219
LABORATORIUM GARBARSTWA LG
dr hab. Barbara Wionczyk, Profesor Nadzwyczajny IPS
Kierownik LG Sekretarz Naukowy
(+48) 42 25 36 132/133
(+48) 517 056 343
mgr Katarzyna Pietrzak
Z-ca Kierownika LG Kierownik Techniczny LG - osoba do kontaktu
(+48) 42 25 36 133/138
(+48) 508 688 170
mgr Monika Woźniak
Kierownik ds. Jakości
(+48) 42 25 36 134
mgr Lucyna Korowajczyk
(+48) 42 25 36 137
Małgorzata Kozera
(+48) 42 25 36 137
mgr inż. Justyna Wójcik
(+48) 42 25 36 138
mgr inż. Dominik Woźnicki
(+48) 42 25 36 138
LABORATORIUM OBUWIA LO
dr hab. Barbara Wionczyk, Profesor Nadzwyczajny IPS
Kierownik LO
(+48) 42 25 36 132/133
(+48) 517 056 343
mgr inż. Sebastian Decka
Z-ca Kierownika LO osoba do kontaktu
(+48) 42 25 36 136
(+48) 517 056 373
mgr Monika Woźniak
Kierownik ds. Jakości
(+48) 42 25 36 134
Arkadiusz Szmytke
Kierownik Techniczny
(+48) 42 25 36 136
mgr inż. Elżbieta Wojciechowska
(+48) 42 25 36 134
LABORATORIUM BADAŃ PRODUKTÓW, PROCESÓW I ŚRODOWISKA LBPPIŚ
dr hab. Barbara Wionczyk, Profesor Nadzwyczajny IPS
Kierownik LBPPiŚ
(+48) 42 25 36 133
mgr inż. Joanna Rutowicz
Z-ca Kierownika - osoba do kontaktu
(+48) 42 25 36 146
(+48) 517 056 435
mgr inż. Magdalena Lasoń-Rydel
Z-ca Kierownika
(+48) 42 25 36 121
(+48) 517 056 438
LABORATORIUM BADAŃ PRODUKTÓW, PROCESÓW I ŚRODOWISKA/LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKA LBŚ
mgr inż. Magdalena Lasoń-Rydel
Zastępca Kierownika/Kierownik techniczny
(+48) 42 25 36 120
(+48) 517 056 438
inż. Jolanta Jagiełło
Kierownik Jakości
mgr inż. Małgorzata Krępska
Zastępca Kierownika Jakości
mgr Katarzyna Sieczyńska
LABORATORIUM BADAŃ PRODUKTÓW, PROCESÓW I ŚRODOWISKA/LABORATORIUM BADAŃ ŚROD. BARWIĄCYCH, WYR.BARWIONYCH I BARWOMETRII LBB
mgr inż. Joanna Rutowicz
Zastępca Kierownika/Kierownik Techniczny
(+48) 42 25 36 146
(+48) 517 056 435
dr Krzysztof Krysiak
(+48) 42 25 36 146
mgr Natalia Strzelecka
(+48) 42 25 36 146
OŚRODEK CERTYFIKACJI DOC
mgr inż. Agnieszka Pietrzak
Kierownik DOC
(+48) 42 25 36 128
mgr inż. Weronika Konka-Kozioł
Z-ca Kierownika DOC
(+48) 42 25 36 129
CENTRUM EKSPERTYZ NCE
mgr Michalina Falkiewicz - Dulik
(+48) 12 25 54 271
(+48) 519 162 219
CENTRUM SZKOLEŃ NCS
mgr inż. Małgorzata Starzec
(+48) 12 25 54 224
(+48) 519 162 217
CENTRUM PODOLOGII I ERGONOMII NCP
mgr Małgorzata Janocha
(+48) 12 25 54 248
mgr inż. Joanna Kwiecień
(+48) 12 25 54 244
DZIAŁ KOMERCJALIZACJI I MARKETINGU FKM
mgr inż. Izabella Jaruga
Kierownik Działu FKM
(+48) 42 25 36 105
mgr Andrzej Rostocki
Specjalista ds.Projektów i Komercjalizacji
(+48) 42 25 36 105
mgr Kamila Paszyn
Specjalista ds. Marketingu i Promocji
(+48) 42 25 36 105
(+48) 517 056 332
DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY FK
Krystyna Olczak
Samodzielna Księgowa
(+48) 42 25 36 110
Jolanta Sadowska
Samodzielna Księgowa
(+48) 42 25 36 110
mgr Rafał Dębicki
Specjalista ds. Finansowych
(+48) 42 25 36 110
DZIAŁ KADR I PŁAC FKP
mgr Krystyna Kędzierska
Kierownik FKP
(+48) 42 25 36 103
DZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY FOA
Małgorzata Bozińska
Kierownik FOA
(+48) 42 25 36 112
(+48) 517 056 536
mgr inż. Sławomir Wojciechowski
Z-ca Kierownika FOA
(+48) 42 25 36 113
(+48) 602 331 343
Andrzej Podlasiak
Starszy Kosnerwator
(+48) 42 25 36 113
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
PEŁNOMOCNIK BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI STANOWISKO DS. OBRONNYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH DDO STANOWISKO DS. BHP I P. POŻ. DBP
mgr Wiesław Włodarczyk
(+48) 42 25 36 140
RZECZNIK PATENTOWY
mgr Michał Wróblewski
(+48) 42 25 36 181
DZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
mgr Aneta Bednarska
(+48) 12 25 54 243
Lucyna Zemlińska
(+48) 12 25 54 257
(+48) 516 060 994
Krzysztof Łukasiewicz
(+48) 12 25 54 226
(+48) 516 060 993
Jan Cichy
(+48) 514 085 598

Galeria