poczta      dla pracowników      

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
Sklep firmowy
  • "Ciżemka"

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 

Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Kontakt

Instytut Przemysłu Skórzanego
w Łodzi

Adres:

ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź

Telefon:

tel. (+48 42) 25 36 108

fax: (+48 42) 657 62 75

Internet:

sekretariat@ips.lodz.pl

www.ips.lodz.pl

 

Dane Teleadresowe

Dyrektor

prof. nadzw., dr hab. Arkadiusz Adamczyk tel. (+48) 42 25 36 107 a.adamczyk@ips.lodz.pl

Z-ca Dyrektora ds. finansowych

dr Małgorzata Jabłońska

tel. (+48) 42 25 36 109

m.jablonska@ips.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Nauki i Wsparcia

dr inż. Katarzyna Ławińska tel. (+48) 42 25 36 118 k.lawinska@ips.lodz.pl
   

mobile: 508 108 043

 

 
Pełnomocnik Dyrektora mgr Aneta Bednarska tel. (+48) 12 25 54 243 abendarska@ips.krakow.pl
       

Główny Księgowy

mgr Anna Jarzębska - Cieśla tel. (+48) 42 25 36 110 a.ciesla@ips.lodz.pl
    mobile: 517 056 303  

Sekretariat - Łódź

  mgr Monika Woźniak

tel. (+48) 42 25 36 108

sekretariat@ips.lodz.pl

Sekretariat - Kraków

  Alina Wiśnicka tel. (+48) 12 26 63 511           oddzial@ips.krakow.pl

Zakład Technologii Garbarskich NTG

Kierownik NTG

dr inż. Katarzyna Ławińska

(+48) 42 25 36 118

k.lawinska@ips.lodz.pl

   

mobile: 508 108 043

 

 
 

mgr inż. Krystyna Kosińska

(+48) 42 25 36 118 k.kosinska@ips.lodz.pl
  mgr inż. Magdalena Panek (+48) 12 25 54 205 mpanek@ips.krakow.pl
  inż. Zdzisław Parocki (+48) 12 25 54 206 zparocki@ips.krakow.pl

Zakład Biotechnologii i Polimerów Bioaktywnych NBP

Kierownik NBP
 

dr inż. Lucjan Szuster 

(+48) 42 25 36 150

l.szuster@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika NBP inż. Łucja Wyrębska (+48) 42 25 36 181 l.wyrebska@ips.lodz.pl
  Halina Stawska (+48) 42 25 36 181  
  dr inż. Dorota Gendaszewska (+48) 42 25 36 117 d.gendaszewska@ips.lodz.pl
  mgr Michalina Falkiewicz - Dulik (+48) 12 25 54 227 mfalkiewicz@ips.krakow.pl

Zakład Obuwia i Wzornictwa NOW

Kierownik NOW

dr Robert Gajewski

(+48) 12 25 54 232

rgajewski@ips.krakow.pl

   

mobile: 503 628 968

 

 
 

mgr inż. Małgorzata Starzec

(+48) 12 25 54 224

mstarzec@ips.krakow.pl
  mgr inż. Joanna Alvarez (+48) 12 25 54 205 jalvarez@ips.krakow.pl
  Teresa Ibek (+48) 12 25 54 212 tibek@ips.krakow.pl
  Krystyna Plucińska (+48) 12 25 54 212 kplucinska@ips.krakow.pl
  mgr Sylwia Klecha  (+48) 12 25 54 224 sklecha@ips.krakow.pl
  mgr Aleskandra Piechnik  (+48) 12 25 54 224 apiechnik@ips.krakow.pl

Redaktor Naczelna Czasopisma Technologia i  Jakość Wyrobów

dr Wioleta Serweta

(+48) 42 25 36 116

w.serweta@ips.lodz.pl


Zakład Podologii i Ergonomii NPE
Kierownik NPE mgr Bożena Rajchel - Chyla (+48) 12 255 42 48 brajchel@ips.krakow.pl
    (+48) 12 266 65 22 w.248  
   

mobile: 512 281 485

 

 
  mgr Małgorzata Janocha (+48) 12 25 54 244 mjanocha@ips.krakow.pl
   

(+48) 12 266 65 22 w.244

 

 
  mgr Katarzyna Piotrowska (+48) 12 255 42 44 kpiotrowska@ips.krakow.pl
   

(+48) 12 266 65 22 w.244

 

 

Zakład Inżynierii Polimerowych NIP

Kierownik NIP

dr Piotr Olszewski

(+48) 12 25 54 228

polszewski@ips.krakow.pl

  mgr inż. Jan Sobczyński (+48) 42 25 36 116  
  mgr inż. Ireneusz J. Tarnawski (+48) 12 25 54 214 itarnawski@ips.krakow.pl
  mgr inż. Natalia Świdzińska - Grela    

Zakład Technik Instrumentalnych NTI

Kierownik NTI

 

Z-ca Kierownika NTI dr inż. Iwona Krawczyk  - Kłys (+48) 42 25 36 119 i.krawczyk-klys@ips.lodz.pl

Zakład Badań Interdyscyplinarnych
Kierownik NBI dr inż. Bogusław Woźniak (+48) 42 25 36 102 b.wozniak@ips.lodz.pl

 

Z-ca Kierownika NBI

Specjalista ds. wizerunku

Administrator strony www

Redaktor BIP

mgr inż. Izabella Jaruga (+48) 42 25 36 105 i.jaruga@ips.lodz.pl

Laboratorium Garbarstwa LG

Kierownik LG

Sekretarz Naukowy

dr hab. Barbara Wionczyk, Profesor Nadzwyczajny IPS

(+48) 42 25 36 133

wionczyk@ips.lodz.pl

    (+48) 42 25 36 132  

 

 

mobile:  517 056 343

 

lab_garbarstwa@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika LG

Kierownik Techniczny LG

mgr Katarzyna Pietrzak

(+48) 42 25 36 133

k.pietrzak@ips.lodz.pl

   

(+48) 42 25 36 138

 

 

 

mgr Lucyna Korowajczyk

(+48) 42 25 36 137

 

 

Małgorzata Kozera

(+48) 42 25 36 137

 

 

mgr inż. Justyna Wójcik

(+48) 42 25 36 138

j.wojcik@ips.lodz.pl

 

mgr inż. Dominik Woźnicki

(+48) 42 25 36 138

 


Laboratorium Obuwia LO
p.o. Kierownika LO dr hab. Barbara Wionczyk, Profesor Nadzwyczajny IPS (+48) 42 25 36 133 wionczyk@ips.lodz.pl
    (+48) 42 25 36 132  
    mobile:  517 056 343 lab_garbarstwa@ips.lodz.pl

Kierownik Techniczny LO

Kierownik Jakości

mgr inż. Agnieszka Mileszczak

(+48) 42 25 36 134

a.mileszczak@ips.lodz.pl

 

mgr inż. Sebastian Decka  

(+48) 42 25 36 136  

lab_obuwia@ips.lodz.pl

 

Arkadiusz Szmytke

(+48) 42 25 36 136

lab_obuwia@ips.lodz.pl

  mgr inż. Elżbieta Wojciechowska (+48) 42 25 36 134 lab_obuwia@ips.lodz.pl
  dr inż. Zbigniew Olejniczak (+48) 42 25 36 122 z.olejniczak@ips.lodz.pl
    mobile: 517 056 542  

Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska LBPPiŚ
p.o. Kierownika LBPPiŚ mgr inż. Joanna Rutowicz (+48) 42 25 36 146 barwometria@ips.lodz.pl

Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska/Laboratorium Badań Środowiska LBŚ

Kierownik Techniczny LBŚ

mgr inż. Magdalena Lasoń-Rydel

(+48) 42 25 36 121

srodowisko@ips.lodz.pl

    mobile: 517 056 438  

Kierownik Jakości

inż. Jolanta Jagiełło

 

 

Z-ca Kierownika Jakości

mgr inż. Małgorzata Krępska

 

 

 

mgr Katarzyna Sieczyńska

 

 


Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska/Laboratorium Badań Środ. Barwiących Wyr. Barwionych i Barwometrii LBB

Kierownik Techniczny LBB

mgr inż. Joanna Rutowicz

(+48) 42 25 36 146

barwometria@ips.lodz.pl

 

dr Krzysztof Krysiak

(+48) 42 25 36 146

 

    mobile: 517 056 435  

Ośrodek Certyfikacji DOC 

Kierownik DOC

mgr inż. Agnieszka Pietrzak

(+48) 42 25 36 128  

a.pietrzak@ips.lodz.pl

iso@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika DOC mgr inż. Henryka Mikulska (+48) 42 25 36 129  
  mgr inż. Weronika Konka-Kozioł (+48) 42 25 36 129 w.konka-koziol@ips.lodz.pl

Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji
Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych DDO
Stanowisko ds. BHP i P. Poż. DBP

 

mgr Wiesław Włodarczyk

(+48) 42 25 36 140

sekretariat@ips.lodz.pl


Stanowisko ds. Promocji i Marketingu NPM

 

mgr Kamila Mastalerz

tel (+48) 42 25 36 154

marketing@ips.lodz.pl

 

 

mobile: 508 688 170

 


Dział Finansowo - Księgowy FK

Z-ca Głównego Księgowego

Kierownik FK

Maria Ratajczak

(+48) 42 25 36 110

ips@mazurek.man.lodz.pl
m.ratajczak@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika FK

Krystyna Olczak

(+48) 42 25 36 110

k.olczak@ips.lodz.pl

 

Jolanta Sadowska

(+48) 42 25 36 110

j.sadowska@ips.lodz.pl

  mgr Agnieszka Minorowska (+48) 12 25 54 240 aminorowska@ips.krakow.pl

Kasa

 

Jolanta Sadowska

(+48) 42 25 36 101

j.sadowska@ips.lodz.pl


Dział Administracji NA
Kierownik NA Małgorzta Bozińska

(+48) 42 25 36 112

m.bozinska@ips.lodz.pl

   

mobile: 517 056 536

zaopatrzenie@ips.lodz.pl
       
Z-ca Kierownika NA mgr inż. Sławomir Wojciechowski (+48) 42 25 36 113

s.wojciechowski@ips.lodz.pl

   

mobile: 602 331 343

zaopatrzenie@ips.lodz.pl
       
Stanowisko ds. technicznych Stefan Hrabski (+48) 42 25 36 112 zaopatrzenie@ips.lodz.pl
Stanowisko ds. technicznych Andrzej Podlasiak (+48) 42 25 36 113 zaopatrzenie@ips.lodz.pl

Dział Organizacji NO

Kierownik NO

mgr Izabela Pospiech

(+48) 42 25 36 104

pospiech@ips.lodz.pl


Dział Zatrudnienia DZ

Kierownik DZ

mgr Krystyna Kędzierska

(+48) 42 25 36 103

k.kedzierska@ips.lodz.pl


Dział Gospodarowania Nieruchomością NGN
Kierownik  NGN                                                                                      mgr Aneta Bednarska   (+48) 12 25 54 243 abednarska@ips.krakow.pl
  Lucyna Zemlińska  (+48) 12 25 54 243 lzemlinska@ips.krakow.pl
    mobile: 516 060 994  
  Kazimierz Pawłowski mobile: 516 060 995 kpawlowski@ips.krakow.pl
  Jan Cichy mobile: 514 085 598 jcichy@ips.krakow.pl

Rzecznik Patentowy
  mgr Michał Wróblewski (+48) 42 25 36 181  

Sklep "Ciżemka"

Kierownik ES

Urszula Knebel

(+48) 42 25 36 115

 

 

 

 

Galeria