poczta      dla pracowników      

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
Sklep firmowy
  • "Ciżemka"

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 

Czytaj teraz

 

współpracujemy z: www.pips.pl


Kontakt

Instytut Przemysłu Skórzanego
w Łodzi

Adres:

ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź

Telefon:

tel. (+48 42) 25 36 108

fax: (+48 42) 657 62 75

Internet:

sekretariat@ips.lodz.pl

www.ips.lodz.pl

 

Dane Teleadresowe

p. o. Dyrektora

dr Małgorzata Jabłońska

tel. (+48) 42 25 36 109

m.jablonska@ips.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Nauki i Wsparcia

Pełnomocnik ds. Akredytacji

 

dr inż. Edyta Grzesiak tel. (+48) 42 25 36 127 e.grzesiak@ips.lodz.pl
       

Główna Księgowa

Maria Ratajczak

tel. (+48) 42 25 36 110 

m.ratajczak@ips.lodz.pl


Zakład Garbarstwa NG

Kierownik NG

Katarzyna Ławińska

(+48) 42 25 36 118

k.lawinska@ips.lodz.pl

  Krystyna Kosińska (+48) 42 25 36 118 k.kosinska@ips.lodz.pl

Zakład Biotechnologii i Ochrony Środowiska NBŚ

Kierownik NBŚ
 

Marta Łaczkowska  

(+48) 42 25 36 117

m.laczkowska@ips.lodz.pl

  Dorota Gendaszewska (+48) 42 25 36 117 d.gendaszewska@ips.lodz.pl

Zakład Obuwia i Morfofizjologii Stopy NO

Kierownik NO

Zbiginiew Olejniczak

(+48) 42 25 36 122

z.olejniczak@ips.lodz.pl

 

Redaktor Naczelna Czasopismo Technologia

i  Jakość Wyrobów

 

Wioleta Serweta

(+48) 42 25 36 116

w.serweta@ips.lodz.pl

 

Jan Sobczyński

(+48) 42 25 36 116

 


Zakład Innowacyjnych Technologii Polimerowych NTP

Kierownik NTP

Iwona Krawczyk-Kłys

(+48) 42 25 36 119

i.krawczyk-klys@ips.lodz.pl


Zakład Spektroskopii Optycznej NS

Kierownik NS

Edyta Grzesiak

(+48) 42 25 36 127

e.grzesiak@ips.lodz.pl


Zakład Aplikacji Doświadczalnych NAD

Kierownik NAD

Lucjan Szuster

(+48) 42 25 36 181

 

Z-ca Kierownika NAD

Łucja Wyrębska

(+48) 42 25 36 181

l.wyrebska@ips.lodz.pl

 

Halina Stawska

(+48) 42 25 36 181

 

Zakład Badań Interdyscyplinarnych
     
Kierownik NBI Bogusław Woźniak (+48) 42 25 36 102 b.wozniak@ips.lodz.pl

 

Z-ca Kierownika NBI

Administrator strony www

Redaktor BIP

Izabella Jaruga (+48) 42 25 36 105 i.jaruga@ips.lodz.pl

Laboratorium Garbarstwa LG

Kierownik LG

Barbara Wionczyk

(+48) 42 25 36 133

(+48) 42 25 36 132

wionczyk@ips.lodz.pl

 

 

mobile:  517 056 343

lab_garbarstwa@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika LG

Katarzyna Pietrzak

(+48) 42 25 36 133

(+48) 42 25 36 138

k.pietrzak@ips.lodz.pl

 

Lucyna Korowajczyk

(+48) 42 25 36 137

 

 

Małgorzata Kozera

(+48) 42 25 36 137

 

 

Justyna Wójcik

(+48) 42 25 36 138

j.wojcik@ips.lodz.pl

 

Dominik Woźnicki

(+48) 42 25 36 138

 


Laboratorium Obuwia LO

Kierownik LO

Ewa Woźniak

(+48) 42 25 36 135

wozniak@ips.lodz.pl

    mobile: 517 056 373  

Z-ca Kierownika LO

Agnieszka Mileszczak

(+48) 42 25 36 134

a.mileszczak@ips.lodz.pl

 

Sebastian Decka  

(+48) 42 25 36 136  

lab_obuwia@ips.lodz.pl

 

Arkadiusz Szmytke

(+48) 42 25 36 136

lab_obuwia@ips.lodz.pl

  Elżbieta Wojciechowska (+48) 42 25 36 134 lab_obuwia@ips.lodz.pl

Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska/Laboratorium Badań Środowiska LBŚ

Kierownik  LBŚ

Joanna Rutowicz

(+48) 42 25 36 121

srodowisko@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika/Kierownik Techniczny LBŚ

Magdalena Lasoń-Rydel

(+48) 42 25 36 121

srodowisko@ips.lodz.pl

    mobile: 517 056 438  

Kierownik Jakości

Jolanta Jagiełło

 

 

Z-ca Kierownika Jakości

Małgorzata Krępska

 

 

 

Katarzyna Sieczyńska

 

 


Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska/Laboratorium Badań Środ. Barwiących Wyr. Barwionych i Barwometrii LBB

Kierownik Techniczny LBB

Joanna Rutowicz

(+48) 42 25 36 146

barwometria@ips.lodz.pl

 

Krzysztof Krysiak

(+48) 42 25 36 146

 

    mobile: 517 056 435  

Specjalista ds. Obronnych DPO

 

Wiesław Włodarczyk

(+48) 42 25 36 140  

sekretariat@ips.lodz.pl


Ośrodek Certyfikacji DOC

Kierownik DOC

Agnieszka Pietrzak

(+48) 42 25 36 128

a.pietrzak@ips.lodz.pl

iso@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika DOC

Henryka Mikulska

(+48) 42 25 36 129

 

  Weronika Konka-Kozioł (+48) 42 25 36 129 w.konka-koziol@ips.lodz.pl

Sekretariat DS

 

Monika Woźniak

tel (+48) 42 25 36 108

sekretariat@ips.lodz.pl

 

 

mobile: 517 056 303

 


Dział Finansowo - Księgowy FK

Kierownik FK

Maria Ratajczak

(+48) 42 25 36 110

ips@mazurek.man.lodz.pl
m.ratajczak@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika FK

Krystyna Olczak

(+48) 42 25 36 110

k.olczak@ips.lodz.pl

 

Jolanta Sadowska

(+48) 42 25 36 110

j.sadowska@ips.lodz.pl


Kasa

 

Jolanta Sadowska

(+48) 42 25 36 101

j.sadowska@ips.lodz.pl


Dział Administracyjny
Kierownik DE Małgorzta Bozińska

(+48) 42 25 36 112

mobile: 517 056 536

m.bozinska@ips.lodz.pl

zaopatrzenie@ips.lodz.pl

Samodzielny specjalista ds. techniczno - administracyjnych Stefan Hrabski (+48) 42 25 36 112 zaopatrzenie@ips.lodz.pl

Samodzielny specjalista ds. promocji
i marketingu

Kamila Mastalerz

(+48) 42 25 36 154

marketing@ips.lodz.pl


Dział Organizacyjny

Kierownik DO

Izabela Pospiech

(+48) 42 25 36 104

pospiech@ips.lodz.pl


Dział Kadr 

Kierownik DK

Krystyna Kędzierska

(+48) 42 25 36 103

k.kedzierska@ips.lodz.pl


Dział Techniczny 
Kierownik  EDT                                                                                        Sławomir Wojciechowski   (+48) 42 25 36 113 zaopatrzenie@ips.lodz.pl
                                                                                                                       Andrzej Podlasiak    (+48) 42 25 36 113   

Sklep "Ciżemka"

Kierownik ES

Urszula Knebel

(+48) 42 25 36 115

 

 

 

 

Galeria