poczta      dla pracowników      

KONTAKT

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Kontakt

Mapa dojazdu  Napisz do nas

W związku z tymczasowymi problemami technicznymi,

prosimy w pierwszej kolejności o kontakt przy wykorzystaniu numerów komórkowych.​

Przepraszamy za wszelkie niedogodności

DYREKCJA
prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk
DYREKTOR
dr Małgorzata Jabłońska
Z-CA DYREKTORA DS. FINANSÓW I ORGANIZACJI
dr inż. Katarzyna Ławińska
Pełnomocnik Dyrektora ds. Badawczych
(+48) 573 213 066
(+48) 508 108 043
mgr Anna Jarzębska - Cieśla
Główny Księgowy, Kierownik Działu Finansowo - Księgowego
(+48) 42 25 36 108
(+48) 517 056 303
mgr Zuzanna Troczyńska
Sekretariat - Łódź
(+48) 42 25 36 108
(+48) 573 213 065
mgr Elżbieta Honza
Sekretariat - Kraków
(+48) 12 26 63 511
(+48) 573 213 102
ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA
dr inż. Katarzyna Ławińska
Lider Obszaru
(+48) 42 25 36 108
(+48) 573 213 066
(+48) 508 108 043
ZAKŁAD MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH
dr inż. Iwona Masłowska - Lipowicz
Kierownik Lider Obszaru
(+48) 42 25 36 108
(+48) 573 213 153
LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
dr inż. Dorota Gendaszewska
Lider Obszaru
(+48) 42 25 36 108
(+48) 507 231 117
mgr Katarzyna Miśkiewicz
Główny Specjalista
+48 42 25 36 108
+48 517 056 542
ZAKŁAD MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH / CENTRUM SYNTEZY CHEMICZNEJ
inż. Łucja Wyrębska
(+48) 42 25 36 108
(+48) 573 213 217
dr inż. Iwona Masłowska - Lipowicz
Lider Obszaru
(+48) 42 25 36 108
(+48) 573 213 153
ZAKŁAD PRZEMYSŁU OBUWNICZEGO
dr inż. Chrystian Fiał
p.o Kierownika
(+48) 12 25 54 214
(+48) 573213474
ZAKŁAD PRZEMYSŁU OBUWNICZEGO / CENTRUM EKSPERTYZ
mgr Michalina Falkiewicz - Dulik
(+48) 12 25 54 214
(+48) 519 162 219
(+48) 573 213 057
ZAKŁAD PODOLOGII I ERGONOMII NCP
dr Robert Gajewski
Kierownik Lider Obszaru
(+48) 12 25 54 248
(+48) 503 628 968
(+48) 573 212 906
CENTRUM SZKOLEŃ NCS
mgr inż. Małgorzata Starzec
(+48) 12 25 54 224
(+48) 519 162 217
(+48) 573 213 053
LABORATORIUM GARBARSTWA LG
dr hab. Barbara Wionczyk, Profesor Nadzwyczajny IPS
Kierownik LG – osoba do kontaktu
(+48) 42 25 36 133
(+48) 517 056 343
mgr Katarzyna Pietrzak
Z-ca Kierownika LG Kierownik Techniczny LG
(+48) 42 25 36 133
(+48) 508 688 170
LABORATORIUM OBUWIA LO
dr hab. Barbara Wionczyk, Profesor Nadzwyczajny IPS
Kierownik LO
(+48) 42 25 36 133
(+48) 517 056 343
mgr inż. Sebastian Decka
Z-ca Kierownika Główny Specjalista
(+48) 42 25 36 135
(+48) 517 056 373
LABORATORIUM BADAŃ PRODUKTÓW, PROCESÓW I ŚRODOWISKA LBPPIŚ
dr hab. Barbara Wionczyk, Profesor Nadzwyczajny IPS
Kierownik LBPPiŚ
(+48) 42 25 36 121
mgr inż. Joanna Rutowicz
Z-ca Kierownika - osoba do kontaktu
(+48) 42 25 36 121
(+48) 517 056 435
mgr inż. Magdalena Lasoń-Rydel
Z-ca Kierownika
(+48) 42 25 36 121
(+48) 517 056 438
LABORATORIUM BADAŃ PRODUKTÓW, PROCESÓW I ŚRODOWISKA/LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKA I ŻYWNOŚCI LBŚ
mgr inż. Magdalena Lasoń-Rydel
Zastępca Kierownika/Kierownik techniczny
(+48) 42 25 36 121
(+48) 517 056 438
inż. Jolanta Jagiełło
Kierownik Jakości
(+48) 42 25 36 121
(+48) 573 213 735
mgr inż. Małgorzata Krępska
Zastępca Kierownika Jakości
(+48) 42 25 36 121
(+48) 573 213 095
LABORATORIUM BADAŃ PRODUKTÓW, PROCESÓW I ŚRODOWISKA/LABORATORIUM BADAŃ WYROBÓW BARWIONYCH I BARWOMETRII LBB
mgr inż. Joanna Rutowicz
Zastępca Kierownika/Kierownik Techniczny
(+48) 42 25 36 146
(+48) 517 056 435
OŚRODEK CERTYFIKACJI DOC
mgr inż. Agnieszka Pietrzak
Kierownik DOC
(+48) 573 213 716
(+48) 42 25 36 128
mgr inż. Weronika Konka-Kozioł
Z-ca Kierownika DOC
(+48) 507 231 121
(+48) 42 25 36 128
DZIAŁ KOMERCJALIZACJI I MARKETINGU FKM
mgr Anna Jurczak
p.o. Kierownik Działu
(+48) 507 231 130
(+48) 42 25 36 108
DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY FK
mgr Anna Jarzębska - Cieśla
Główny Księgowy, Kierownik Działu
(+48) 42 25 36 108
(+48) 517 056 303
DZIAŁ KADR I PŁAC FKP
mgr Krystyna Kędzierska
Kierownik FKP Lider Obszaru
(+48) 42 25 36 108
(+48) 573 213 732
DZIAŁ ADMINISTRACJI
mgr Joanna Wlaźlak
Kierownik
(+48) 42 25 36 108
(+48) 573 212 877
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
mgr Agnieszka Zaskórska
(+48) 42 25 36 108
(+48) 516 187 828
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Specjalista ds. Obronnych i Obrony Cywilnej, Specjalista ds. BHP
mgr Wiesław Włodarczyk
(+48) 42 25 36 108
(+48) 573 213 296
RZECZNIK PATENTOWY
mgr Michał Wróblewski
(+48) 42 25 36 108
DZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
Lucyna Zemlińska
Kierownik Pełnomocnik Dyrektora w Krakowie
(+48) 12 25 54 257
(+48) 516 060 994
(+48) 573 213 018
Krzysztof Łukasiewicz
(+48) 12 25 54 257
(+48) 516 060 993
(+48) 573 213 003
Portiernia
Łódź
(+48) 730 016 366
Kraków
(+48) 535 744 575

Galeria