poczta      dla pracowników      

STRUKTURA

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Laboratorium Badań Wyrobów Barwionych i Barwometrii

Podstawowe badania wykonywane w Laboratorium Badań Wyrobów Barwionych i Barwometrii:

 • badania odporności wybarwień wodę, pranie, bielenie, rozpuszczalniki, pot, tarcie, prasowanie, suchą obróbkę termiczną, światło
 • oznaczania pH ekstraktów wodnych 
 • instrumentalne pomiary barwy powierzchni matowych i wysoko błyszczących: pomiary współrzędnych barwy, różnicy barwy
 • instrumentalne pomiary barwy i współczynnika luminancji świetlnej powierzchni fluorescencyjnych 
 • instrumentalne pomiary barw bezpieczeństwa i barw rozpoznawczych
 • badania charakterystyk widmowych wyrobów w zakresie 350-2100 nm (np. wyroby o własnościach kamuflażowych i maskujących, powłoki zbiorników do magazynowania produktów naftowych, farby tzw „ cool roofs”)
 • wyznaczanie współczynnika UPF;
 • badania transmitancji i odbicia w zakresie widmowym UV, VIS, NIR: np.wyznaczanie współczynnika promieniowania cieplnego słonecznego hemisferycznego, kontrastu optycznego 
 • badania barwy i połysku u klienta
 • badania foggingu (zarosienia) metodą reflektometryczną

 

Posiadamy wykwalifikowaną  kadrę, specjalistyczną i nowoczesną aparaturę w tym:

 • spektrofotometr  zakres pomiarowy: VIS – geometria pomiarowa 45/0 (przenośny)
 • spektrofotometr UV-VIS-NIR  geometria pomiarowa dyfuzyjna (z kulą całkującą Ulbricha)
 • spektrofotometr w zakresie pomiarowym: VIS – geometria pomiarowa dyfuzyjna ( z kulą całkującą)
 • połyskomierz trójkątowy firmy BykGardner
 • xenotest , Q-SUN,  santest – do badania odporności na światło

Dodatkowe informacje - ankieta dla klientów

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYcsc4qZAVBEV2rIFc4CEdZpgj1cN1...

 

Kontakt:

Z-ca Kierownika/Kierownik Techniczny  Laboratorium Badań Wyrobów Barwionych i Barwometrii 

mgr inż. Joanna Rutowicz

tel. (+48 42) 25 36 146, mobile: 517 056 435

e-mail: barwometria@ips.lodz.pl

Galeria