poczta      dla pracowników      

STRUKTURA

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Laboratorium Badań Środowiska i Żywności

Jesteśmy akredytowanym laboratorium o dużym doświadczeniu i wiedzy w zakresie barwników, sposobów ich wykrywania i oznaczania. 

Analizujemy produkty pod kątem wykrycia zafałszowań barwnikami niedopuszczonymi do zastosowania oraz obecności barwników alergennych i kancerogenych. Oznaczamy również zawartość barwników syntetycznych i naturalnych w produktach spożywczych. Określamy tożsamość barwników stosowanych do żywności. Oznaczamy  substancje  niebezpieczne w wyrobach przeznaczonych do użytku konsumenta. Wykonujemy oznaczenia zgodnie z limitami dla niebezpiecznych chemikaliów określonymi w załączniku XVII do rozporządzenia REACH. 

 

Podstawowe badania wykonywane w Laboratorium Badań Środowiska i Żywności w wyrobach włókienniczych, skórzanych, tworzywach, zabawkach:

 • Zawartość i migracja metali 
 • Obecność i zawartość amin aromatycznych 
 • Zawartość formaldehydu
 • Identyfikacja barwników w tym alergennych i kancerogennych  
 • Zawartość ftalanów
 • Zawartość pentachlorofenolu (PCP)
 • Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
 • Zawartość związków cynoorganicznych

 

Podstawowe badania wykonywane w produktach spożywczych, barwnikach:

 • Tożsamość barwników
 • Identyfikacja i zawartość barwników syntetycznych i naturalnych
 • Zawartość metali ciężkich
 • Zawartość substancji barwnej w barwnikach

 

Posiadamy wykwalifikowaną  kadrę specjalistyczną i nowoczesną aparaturę analityczną, w tym:

 • chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID),
 • chromatograf gazowy z detektorem wychwytu elektronów (ECD),
 • chromatograf gazowy z detektorem masowym (MS),
 • chromatograf cieczowy (HPLC),    
 • spektrometr absorpcji atomowej (AAS)
 • spektrometr ICP  - OES
 • chromatograf gazowy GC/MS/HS
 • spektrofotometry w zakresie pomiarowym: UV, VIS i IR.

 

Taka aparatura oraz umiejętność precyzyjnej identyfikacji pozwala wszechstronnie analizować związki organiczne oraz ich mieszaniny a także oznaczać śladowe ilości zanieczyszczeń.

Dodatkowe informacje - ankieta dla klientów:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYcsc4qZAVBEV2rIFc4CEdZpgj1cN1...

Kontakt:

Z-ca Kierownika/Kierownik Techniczny Laboratorium Badań Środowiska i Żywności

mgr inż. Magdalena Lasoń – Rydel

tel. (+48 42) 25 36 121, mobile: 517 056 438

e-mail: srodowisko@ips.lodz.pl

Galeria