poczta      dla pracowników      

STRUKTURA

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
Sklep firmowy
 • "Ciżemka"

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 

Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Laboratorium Garbarstwa

Laboratorium Garbarstwa Instytutu Przemysłu Skórzanego posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 033 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w 1995 r. Certyfikat akredytacji nr AB 033 jest potwierdzeniem spełnienia przez laboratorium wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", co gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług oraz wiarygodność otrzymywanych wyników. 

Badania w Laboratorium Garbarstwa, wykonywane są według metod ujednoliconych z metodami obowiązującymi w UE oraz według własnych procedur badawczych.

 

Badane materiały: 

Laboratorium Garbarstwa w ramach zakresu akredytacji wykonuje badania fizyczne, chemiczne, odpornościowe, higieniczne i wytrzymałościowe niżej wymienionych materiałów.

 • skór miękkich i twardych, naturalnych, wtórnych, sztucznych, futerkowych, wet-blue i crust; przeznaczonych na elementy obuwia (np. wierzchy, podszewki, kołnierze, wstawki, języki, podpodeszwy, itp.), na tapicerkę meblową i samochodową, artykuły ochronne, odzież, rękawiczki, galanterię i wyroby kaletnicze
 • materiałów włókienniczych oraz tkanin powlekanych przeznaczonych: na elementy obuwia np. wierzchy, podszewki, kołnierze, języki, podpodeszwy, wyściółki itp.

 

Usługi oferowane poza zakresem akredytacji:

Laboratorium Garbarstwa poza zakresem akredytacji, wykonuje szereg badań fizycznych, chemicznych i higienicznych, zgodnie z aktualnymi normami polskimi, europejskimi i międzynarodowymi, a także według własnych procedur badawczych. Prowadzi doradztwo w zakresie metod badań, obowiązujących norm, oceny jakości materiałów i wyrobów skórzanych. Wykonuje badania na potrzeby związane z działalnością naukowo-badawczą IPS.

Ankieta dla klientów: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBrjtnqh7YRPM5ioQVgQ1pj954IHVd_i-Ehtd8wRv4EMko_A/viewform

 

ZLECANIE BADAŃ:

Próbki do badań przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Próbki wysyłane pocztą wraz ze zleceniem badań prosimy kierować na poniższy adres:

Instytut Przemysłu Skórzanego
Laboratorium Garbarstwa
ul. Zgierska 73
91-462 Łódź

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: lab_garbarstwa@ips.lodz.pl lub telefonicznie:

 

Kontakt:

Kierownik Laboratorium:
dr hab. Barbara Wionczyk 
tel. (+48 42) 25 36 133 (132)
wionczyk@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika
Katarzyna Pietrzak
(+48) 42 25 36 138
k.pietrzak@ips.lodz.pl

 

Galeria