poczta      dla pracowników      

STRUKTURA

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Laboratorium Garbarstwa

Laboratorium Garbarstwa Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 033 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w 1995 r. oraz certyfikat akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (OIB) nr 57/MON/2020 wydany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w 2020 r. Posiadane certyfikaty  są potwierdzeniem spełnienia przez laboratorium wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", co gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług oraz wiarygodność otrzymywanych wyników. 

Badania w Laboratorium Garbarstwa, wykonywane są według metod ujednoliconych z metodami obowiązującymi w UE oraz według własnych procedur badawczych.

 

Laboratorium Garbarstwa w ramach zakresu akredytacji PCA Nr AB 033 oraz OiB Nr 57/MON/2020 wykonuje badania fizyczne, chemiczne, odpornościowe, higieniczne i wytrzymałościowe niżej wymienionych materiałów:

  • skór miękkich i twardych, naturalnych, wtórnych, sztucznych, futerkowych, wet-blue i crust; przeznaczonych na elementy obuwia (np. wierzchy, podszewki, kołnierze, wstawki, języki, podpodeszwy, itp.), na tapicerkę meblową i samochodową, artykuły ochronne, odzież, rękawiczki, galanterię i wyroby kaletnicze
  • materiałów włókienniczych oraz tkanin powlekanych przeznaczonych: na elementy obuwia np. wierzchy, podszewki, kołnierze, języki, podpodeszwy, wyściółki itp.

 

Usługi oferowane poza zakresem akredytacji:

Laboratorium Garbarstwa poza zakresem akredytacji, wykonuje szereg badań fizycznych, chemicznych i higienicznych, zgodnie z aktualnymi normami polskimi, europejskimi i międzynarodowymi, a także według własnych procedur badawczych. Prowadzi doradztwo w zakresie metod badań, obowiązujących norm, oceny jakości materiałów i wyrobów skórzanych. Wykonuje badania na potrzeby związane z działalnością naukowo-badawczą IPS.

 

ZLECANIE BADAŃ:Próbki do badań przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Próbki wysyłane pocztą wraz ze zleceniem badań prosimy kierować na poniższy adres:Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego

Laboratorium Garbarstwa

ul. Zgierska 73

91-463 ŁódźWszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: lab_garbarstwa@ips.lodz.pl lub telefonicznie: (+48) 42 25 36 133    

Dodatkowe informacje:

 

 

Kontakt:Kierownik Laboratorium Garbarstwa:

dr hab. Barbara Wionczyk, Prof IPS

tel. (+48) 42 25 36 133; (+48) 517 056 343

wionczyk@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika

Kierownik Techniczny

mgr Katarzyna Pietrzak

tel. (+48) 42 25 36 133; (+48) 508 688 170

k.pietrzak@ips.lodz.pl

Kierownik ds. Jakości

mgr Monika Woźniak

tel. (+48) 573 213 109

m.wozniak@ips.lodz.pl

 

Galeria