poczta      dla pracowników      

STRUKTURA

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Laboratorium Garbarstwa

Laboratorium Garbarstwa Instytutu Przemysłu Skórzanego posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 033 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w 1995 r. Certyfikat akredytacji nr AB 033 jest potwierdzeniem spełnienia przez laboratorium wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", co gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług oraz wiarygodność otrzymywanych wyników. 

Badania w Laboratorium Garbarstwa, wykonywane są według metod ujednoliconych z metodami obowiązującymi w UE oraz według własnych procedur badawczych.

 

Badane materiały: 

Laboratorium Garbarstwa w ramach zakresu akredytacji wykonuje badania fizyczne, chemiczne, odpornościowe, higieniczne i wytrzymałościowe niżej wymienionych materiałów.

  • skór miękkich i twardych, naturalnych, wtórnych, sztucznych, futerkowych, wet-blue i crust; przeznaczonych na elementy obuwia (np. wierzchy, podszewki, kołnierze, wstawki, języki, podpodeszwy, itp.), na tapicerkę meblową i samochodową, artykuły ochronne, odzież, rękawiczki, galanterię i wyroby kaletnicze
  • materiałów włókienniczych oraz tkanin powlekanych przeznaczonych: na elementy obuwia np. wierzchy, podszewki, kołnierze, języki, podpodeszwy, wyściółki itp.

 

Usługi oferowane poza zakresem akredytacji:

Laboratorium Garbarstwa poza zakresem akredytacji, wykonuje szereg badań fizycznych, chemicznych i higienicznych, zgodnie z aktualnymi normami polskimi, europejskimi i międzynarodowymi, a także według własnych procedur badawczych. Prowadzi doradztwo w zakresie metod badań, obowiązujących norm, oceny jakości materiałów i wyrobów skórzanych. Wykonuje badania na potrzeby związane z działalnością naukowo-badawczą IPS.

Ankieta dla klientów: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBrjtnqh7YRPM5ioQVgQ1pj954IHVd_i-Ehtd8wRv4EMko_A/viewform

 

ZLECANIE BADAŃ:

Próbki do badań przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Próbki wysyłane pocztą wraz ze zleceniem badań prosimy kierować na poniższy adres:

Instytut Przemysłu Skórzanego
Laboratorium Garbarstwa
ul. Zgierska 73
91-462 Łódź

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: lab_garbarstwa@ips.lodz.pl lub telefonicznie:

 

Kontakt:

Kierownik Laboratorium Garbarstwa:
dr hab. Barbara Wionczyk, Prof IPS
tel. (+48) 42 25 36 133 (132)
wionczyk@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika
Kierownik Techniczny
mgr Katarzyna Pietrzak
(+48) 42 25 36 138
k.pietrzak@ips.lodz.pl

Kierownik ds. Jakości
mgr Monika Woźniak
tel. (+48) 42 25 36 134
m.wozniak@ips.lodz.pl

 

 

Galeria