poczta      dla pracowników      

STRUKTURA

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Laboratorium Obuwia

Laboratorium Obuwia Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego posiada od 1995r. certyfikat akredytacji Nr AB 033 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, który jest potwierdzeniem spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC17025: 2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", co gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług oraz wiarygodność otrzymywanych wyników. Posiada również certyfikat akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (OIB) nr 58/MON/2020 wydany przez Ministertswo Obrony Narodowej w 2020r.

Laboratorium Obuwia, w ramach zakresu akredytacji PCA Nr AB 033 oraz OiB Nr 58/MON/2020, bada następujące wyroby:

 • materiały spodowe  i wierzchnie - gumy pełne i mikrokomórkowe, plastyfikaty polichlorku winylu, kauczuki termoplastyczne, poliuretany lite i spienione, kopolimery EVA
 • elementy obuwia i materiały na elementy obuwia - ochrony palców stopy, wkładki antyprzebiciowe, podeszwy, zamki błyskawiczne
 • obuwie do użytku w pracy - badania zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 20344 ÷ 20347 i PN-EN 15090

Poza zakresem akredytacji Laboratorium Obuwia wykonuje badania:

 • obuwia wyjściowego
 • obuwia dziecięcego
 • klejów: rozpuszczalnikowych, dyspersyjnych i topliwych
 • elementów obuwia: obcasów i usztywniaczy

Oferujemy także doradztwo dotyczące wszystkich rodzajów obuwia w zakresie:

 • doboru materiałów,
 • stosowanych technologii
 • prawidłowości konstrukcji
 • metod oceny materiałów i gotowego obuwia
 • badań niezbędnych do uzyskania certyfikatów
 • obowiązujących norm

ZLECANIE BADAŃ:

Próbki do badań przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Próbki wysyłane pocztą wraz ze zleceniem badań prosimy kierować na poniższy adres:Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego

Laboratorium Obuwia

ul. Zgierska 73

91-463 Łódź

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: lab_obuwia@ips.lodz.pl lub telefonicznie: (+48) 42 25 36 135; 517 056 373

 

Dodatkowe informacje:

KONTAKT:

Kierownik Laboratorium Obuwia

dr hab. Barbara Wionczyk, prof IPS

tel. (+48 42) 25 36 133, fax (+48 42) 657 62 75

e-mail: wionczyk@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika

mgr inż. Sebastian Decka

tel. (+48) 42 25 36 135; (+48) 517 056 373

e-mail: s.decka@ips.lodz.pl

e-mail: lab_obuwia@ips.lodz.pl

Kierownik ds. Jakości

mgr Monika Woźniak

tel.  (+48) 573 213 109

e-mail: m.wozniak@ips.lodz.pl

 

Galeria