poczta      dla pracowników      

STRUKTURA

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
Sklep firmowy
 • "Ciżemka"

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 

Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Laboratorium Obuwia

Laboratorium Obuwia posiada od 1995r. certyfikat akredytacji Nr AB 033 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, który jest potwierdzeniem spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC17025: 2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", co gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług oraz wiarygodność otrzymywanych wyników.

Laboratorium Obuwia, w ramach zakresu akredytacji Nr AB 033, bada następujące wyroby:

 • materiały spodowe  i wierzchnie - gumy pełne i mikrokomórkowe, plastyfikaty polichlorku winylu, kauczuki termoplastyczne, poliuretany lite i spienione, kopolimery EVA
 • elementy obuwia i materiały na elementy obuwia - ochrony palców stopy, wkładki antyprzebiciowe, podeszwy, zamki błyskawiczne
 • obuwie do użytku w pracy - badania zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 20344 ÷ 20347 i PN-EN 15090

 

Poza zakresem akredytacji Laboratorium Obuwia wykonuje badania:

 • obuwia wyjściowego
 • obuwia dziecięcego
 • klejów: rozpuszczalnikowych, dyspersyjnych i topliwych
 • elementów obuwia: obcasów i usztywniaczy

 

Oferujemy także doradztwo dotyczące wszystkich rodzajów obuwia w zakresie:

 • doboru materiałów,
 • stosowanych technologii
 • prawidłowości konstrukcji
 • metod oceny materiałów i gotowego obuwia
 • badań niezbędnych do uzyskania certyfikatów
 • obowiązujących norm

 

Dodatkowe informacje:

KONTAKT:

Kierownik Laboratorium Obuwia
dr inż. Edyta Grzesiak
tel. (+48 42) 25 36 127, fax (+48 42) 657 62 75
e-mail: e.grzesiak@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika
mgr inż. Ewa Woźniak
tel. (+48 42) 25 36 135, fax (+48 42) 657 62 75
e-mail: wozniak@ips.lodz.pl

Kierownik Techniczny
mgr inż. Agnieszka Mileszczak
tel. (+48 42) 25 36 134, fax (+48 42) 657 62 75
e-mail: a.mileszczak@ips.lodz.pl

 

Galeria