poczta      dla pracowników      

O NAS

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


O Nas

ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO SINCE 1952

 

Wiedza i rzetelność. Doświadczenie i innowacyjność. Otwarte umysły i tradycja. 

Można by długo wymieniać nasze zalety wypracowane i zakorzenione w etyce naszej działalności od  1951 roku. Historia naszego istnienia jest bardzo bogata.

 

Dzięki temu, pracownicy, którzy są związani z Instytutem od jego początków, przekazują swoją wiedzę specjalistyczną młodej, pełnej zapału do pracy kadrze. Zdobywając kolejne szczeble kariery naukowej młodzi ludzie mogą się u nas rozwijać. Doktoraty, staże (na, które zawsze jesteśmy otwarci), praca laboratoryjno – badawcza czy naukowa pozwalają im łączyć przygodę nauki z wyjazdami do naszych zaprzyjaźnionych ośrodków zagranicznych. 

 

Prace badawcze prowadzone są w ramach tematów własnych lub we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi i z uczelniami wyższymi. Umożliwia to wielokierunkowe i interdyscyplinarne rozwiązywanie problemów nie tylko branży skórzanej.

 

Współpracujemy również z przedsiębiorcami i to głównie dla nich pracują nasze laboratoria.


 

Kilka słów o naszej historii.

Pierwsze wzmianki o utworzeniu Instytutu Przemysłu Skórzanego znajdujemy w roku 1945. Powstał on wówczas przy Zakładzie Technologii Rolnej Uniwersytetu Poznańskiego, jako jednostki podległej Centralnemu Zarządowi Przemysłu Skórzanego pod dyrekcją prof. dr J. Janickiego. Likwidacja Instytutu w Poznaniu w 1947 roku spowodowała przejęcie prac przez Główny Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie i Zakład Technologii Rolnej Uniwersytetu Poznańskiego.

W 1948 roku zostaje utworzona w Głównym Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie, Pracownia Garbarska.

Rok 1951 przynosi powołanie przez Ministra Przemysłu Lekkiego (Zarządzenie Ministra Przemysłu. Nr A-103 z 1951 r. poz. 1505)

Instytutu Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Warszawie, w wyniku podziału Głównego Instytutu Chemii Przemysłowej na samodzielne placówki badawcze,

Dyrektorem Instytutu zostaje doc. mgr inż. Edgar Bischoff.

Nadzór nad Instytutem sprawuje Centralny Zarząd Przemysłu Skórzanego.

 

W tym samym roku utworzony zostaje w Poznaniu Oddział Instytutu pod nazwą Samodzielnej Pracowni Garbników IPS.

W 1952 roku zostaje powołany Oddział Instytutu w Łodzi pod nazwą Zakładu Skóry Technicznej IPS. Instytutowi Przemysłu Skórzanego z Oddziałami w Poznaniu i Łodzi zostaje nadany statut, stanowiący załącznik do Zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z sierpnia 1951 r.

W roku 1961 następuje utworzenie przy Instytucie Zakładu Doświadczalnego Garbarstwa w Warszawie (Zarządzenie Nr 172/61 Ministra Przemysłu Lekkiego z 29.07.1961 r.).

W 1961 r. siedziba Instytutu Przemysłu Skórzanego zostaje przeniesiona z Warszawy do Łodzi (Zarządzenie Nr 4/62 Ministra Przemysłu Lekkiego z 17.01.1962r. wprowadzające zmiany do statutu).

 W 1964 r. następuje przeniesienie Instytutu do nowowybudowanego budynku w Łodzi przy ul. Zgierskiej 73, w którym znalazły miejsce zakłady badawcze, zlokalizowane do tej pory w trzech miastach oraz utworzenie Zakładu Obuwia, Zakładu Badań Chemicznych i Zakładu Badań Użytkowych. Jednocześnie zlikwidowany zostaje Zakład Doświadczalny Garbarstwa w Warszawie (Zarządzenie Nr 93/64 Ministra Przemysłu Lekkiego z 30.04.1964 r.).

W 1986 roku Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi zostaje wpisany do rejestru Jednostek Badawczo-Rozwojowych postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 16 kwietnia 1986 r. (sygn. akt VN.S JBR 7/86).

Z archiwum Instytutu Przemysłu Skórzanego

 

Galeria