poczta      dla pracowników      

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 

Relacja z konferencji upowszechniającej rezultaty projektu Erasmus + "Shoes Made in EU: The European Shoemaker"

29 września 2017r. w hotelu „Stare Kino”, mieszczącego się na ul. Piotrkowskiej 120 w Łodzi, odbyła się konferencja zorganizowana przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego, której partnerem merytorycznym był Instytut Przemysłu Skórzanego. Spotkanie odbyło się w ramach koordynowanego przez Izbę międzynarodowego projektu Erasmus Plus „Shoes Made in EU: The European Shoemaker” i miało na celu przybliżyć słuchaczom informacje na temat wypracowanych rezultatów.  Główny nacisk został położony na omówienie tematyki platformy e-learningowej: jej funkcjonalności, technicznej obsługi jak i treści merytorycznych na nią zaimplementowanych. Dokonano przeglądu wszystkich działań prac intelektualnych prowadzących do powstania tego narzędzia dydaktycznego, przedstawiono opracowane przewodniki dla przedsiębiorców dotyczące efektywnego przeprowadzania staży w zakładzie pracy oraz opisano kształt przyszłego podręcznika.

Uczestnicy  żywo zareagowali na opracowane podstawy programowe. Zawiązała się ciekawa dyskusja dotycząca wprowadzenia planu realizacji kształcenia na szeroką skalę, promocji rezultatów i konieczności dokonania próby uznania przez MEN powstałych materiałów dydaktycznych jako przydatnych w zakresie kształcenia formalnego lub nieformalnego w zawodzie obuwnika.

W czasie wydarzenia zaprezentowano sytuację przemysłu obuwniczego w Polsce, a także wpływ jaki sytuacja ta wywiera na kształcenie w branży.

Druga część – warsztatowa – poprowadzona została przez pracownika Instytutu Przemysłu Skórzanego i miała na celu zaznajomić słuchaczy z podstawową wiedzą i procesami niezbędnymi przy produkcji obuwia. 

Galeria