poczta      dla pracowników      

O NAS

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Notyfikacja

Instytut Przemysłu Skórzanego posiada autoryzację Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz notyfikację nr 1439 nadaną przez Komisję Europejską w zakresie badania typu UE (moduł B) oraz zgodności z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Zakres notyfikacji stanowi element zakresu akredytacji (AC 055).

Galeria