poczta      dla pracowników      

STRUKTURA

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Ośrodek Certyfikacji

Ośrodek Certyfikacji IPS to wyodrębniona komórka Instytutu, podległa Dyrektorowi Instytutu, działająca zgodnie z: 

 • Normą PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 "Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi".

 

Do podstawowej działalności Ośrodka Certyfikacji należy:

  

 

 

 

 

 

  

ocena zgodności wyrobów zgodnie z posiadaną akredytacją PCA, uprawniająca do wydania: 

 • certyfikatu zgodności z wymaganiami dokumentów normatywnych,
 • certyfikatu zgodności na znak: 
 

OCENA ZGODNOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, chroniących przed zagrożeniami kategorii II i III:

 • badanie typu UE (moduł B) - załącznik V Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
 • zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produktu oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu (moduł C2) - załącznik VII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RAdy (UE) 2016/425

Czym jest znakowanie CE:

https://www.oznakowanie-ce.pl/ce-dla-poczatkujacych/czym-jest-oznakowanie-ce.html

Zakres akredytacji: 

 

Instytut Przemysłu Skórzanego posiada autoryzację Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz notyfikację nr 1439 nadaną przez Komisję Europejską w zakresie badania typu UE (moduł B) oraz zgodności z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Zakres notyfikacji stanowi element zakresu akredytacji (AC 055).

Instytut Przemysłu Skórzanego posiada ubezpieczenie TUiR WARTA S. A. od odpowiedzialności cywilnej obejmujące usługi badawcze i certyfikacyjne.

 

KONTAKT:

Kierownik Ośrodka Certyfikacji

mgr inż. Agnieszka Pietrzak 

tel. (+48 42) 25 36 128 (129), fax (+48 42) 657 62 75

e-mail: a.pietrzak@ips.lodz.pliso@ips.lodz.pl

Z-ca Kierownika Ośrodka Certyfikacji

mgr inż. Weronika Konka - Kozioł

tel. (+48 42) 25 36 129 (128), fax (+48 42) 657 62 75

e-mail: w.konka-koziol@ips.lodz.pl

 

 

Galeria