Wspierani przez: System ERP enova365     poczta      dla pracowników      

STRUKTURA

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Aktualności

OCENA TYPU WE (dokumenty prawne)

1. DYREKTYWA 89/686/EWG:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01989L0686-20130101

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173) wdrażające dyrektywę 89/686/EWG:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052592173

3. Ustawa o systemie oceny zgodności (DZ.U. 2016, poz. 655):

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000655

 

BADANIE TYPU UE (dokumenty prawne)

  1. ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=EN

  1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016, poz. 542):

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000542

 

Od dnia 21 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Okres przejściowy pozwalający na dostosowanie się do procedur oceny zgodności ustalonych nowymi przepisami prawa, trwa od 21.04.2018 do 21.04.2019 r.

Po upłynięciu okresu przejściowego, czyli od dnia 21 kwietnia 2019 r. producenci będą mogli wprowadzać do obrotu swoje wyroby tylko po uzyskaniu certyfikatu badania typu UE (na zgodność z Rozporządzeniem UE 2016/425).

Szczegółowe informacje nt. zmian pojawią się wkrótce na naszej stronie internetowej.

 

Galeria