poczta      dla pracowników      

STRUKTURA

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Zakład Ochrony Środowiska

 
Do zakresu działania ZAKŁADU OCHRONY ŚRODOWISKA należy:

1.Inicjowanie i prowadzenie prac naukowo – badawczych w zakresie:

 • inżynierii środowiska i biotechnologii;
 • zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem procesowym;
 • zrównoważonego rozwoju;
 • ograniczenia negatywnego wpływu przemysłu skórzanego i pokrewnych na środowisko naturalne poprzez realizację gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym;
 • recyklingu odpadów jako skutecznej metody ochrony upraw rolnych i ekosystemów leśnych przed zmieniającymi się warunkami klimatycznymi;
 • opracowania preparatów odżywczych do zastosowań w otoczach nasion roślin uprawnych oraz zagrożonych gatunków
 • opracowanie innowacyjnych produktów i technologii, w celu ochrony nasion roślin przed chorobami;
 • opracowanie nowych bioaktywnych dodatków używanych w nasiennictwie;
 • monitorowania parametrów kiełkowania otoczkowanych nasion w aspekcie poprawy jakości oraz procesów metabolicznych nasion i siewek;
 • wytwarzania biokompozytów na bazie biomasy odpadów przemysłu skórzanego i innych do ich wykorzystania w rolnictwie, przemyśle spożywczym, ogrodniczym i leśnym;

2. Zgłaszanie patentów i wzorów użytkowych z zakresu innowacyjnych technologii badawczych.

3. Upowszerznianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez m.in.: publikacje naukowe i branżowe, udział w kongresach, krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, zjazdach i targach.

4. Opracowywanie wniosków projektowych, badawczych i badawczo-rozwojowych składanych w ramach krajowych i międzynarodowych konkursów i programów.

5. Współpraca naukowa w ramach sieci  i konsorcjów krajowych i zagranizcnych.

6. Doskonalenie kompetencji i poszerzania wiedzy w zakresie realizowanej tematyki badawczej.

7. Wdrażanie oraz udział i pomoc w rozpowszerznianiu prac naukowo-badawczych zakładu.

 

KONTAKT:

Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska

dr Paulina Pipiak

tel. (+48 42) 25 36 127, fax (+48 42) 657 62 75

e-mail: p.pipiak@ips.lodz.pl

Galeria