poczta      dla pracowników      

STRUKTURA

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


Zakład Przemysłu Obuwniczego

Zakład Przemysłu Obuwniczego oferuje:

 1. Doradztwo, ekspertyzy i audyty wzorniczo – technologiczne produkcji obuwia dla różnych systemów montażu;
 2. Projektowanie obuwia według najnowszych trendów mody;
 3. Doradztwo plastyczno – wzornicze dotyczące trendów mody w obuwiu (w zakresie kolorystyki zgodnej z kartą „MODEUROP” oraz doboru materiałów na wierzchy i spody);
 4. Opracowywanie rozwiązań konstrukcyjnych i dokumentacji szablonowej wzorów obuwia we wszystkich asortymentach;
 5. Szkolenie dla pracowników firm obuwniczych w zakresie doskonalenia lub utrzymania poprawnej jakości produkowanych wyrobów;
 6. Stopniowanie dokumentacji szablonowej przy użyciu komputerowego systemu CAD – Cobber, zgodnie z żądaną numeracją (angielską, francuską, metryczną lub amerykańską), we wszystkich asortymentach i grupach wielkościowych obuwia;
 7. Wykonywanie dokumentacji technologiczno – materiałowej nowych produktów przemysłu lekkiego;
 8. Analiza baz danych literaturowych i patentów dotyczących technologii innowacyjnych;
 9. Opracowanie opinii i specyfikacji technicznych dotyczących oceny innowacyjności kompleksowych rozwiązań technologiczno – inwestycyjnych stosowanych w firmach obuwniczych i kaletniczych;
 10. Promocja materiałów i surowców oraz maszyn i urządzeń do produkcji spodów, klejów i środków do wykańczania obuwia;
 11. Kompleksowa ocena wzorniczo – materiałowa i jakościowa obuwia przed wprowadzeniem wzoru do produkcji i uzyskania znaków jakości;
 12. Opracowanie wymagań dla obuwia przeznaczonego dla pracowników służb mundurowych oraz przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji techniczno – technologicznej obuwia;
 13. Prowadzenie wykładów na kursach szkoleniowych na zlecenie innych podmiotów prowadzących szkolenia;
 14. Prace naukowo – badawcze w zakresie:
 • Nowoczesnych technologii wytwarzania oraz modyfikacji materiałów i komponentów do produkcji wyrobów przemysłu lekkiego;
 • Technologii poprawy higieny (między innymi aktywności mikrobiologicznej) materiałów i obuwia;
 • Materiałów, wyrobów skórzanych przeznaczonych dla ochrony zdrowia człowieka i dla odbiorców specjalnych;
 • Inżynierii środowiska w przemyśle skórzanym, szczególnie w zakresie innowacyjnych metod zagospodarowania odpadów, zapobiegania emisjom i gospodarowania ściekami;
 • Mikro- i nanotechnologii w odniesieniu do materiałów wierzchnich;
 • Nowych technologii wytwarzania, przetwarzania i recyklingu tworzyw sztucznych (w tym z przeznaczeniem na elementy obuwia);
 • Nowych technologii klejenia, wytwarzania i przetwarzania klejów oraz środków pomocniczych i wykańczalniczych do obuwia;
 • Nowych metod modyfikacji powierzchni, np.: materiałów spodowych i elementów wewnętrznych obuwia;
 • Wdrażania nowych technologii wytwarzania obuwia w polskich firmach;
 • Nowych metod modyfikacji i badań modyfikowanych materiałów, wdrażania innowacyjnych technologii;
 • Technik i technologii wytwarzania materiałów i komponentów do produkcji obuwia inteligentnego (m.in. nowych polimerów o właściwościach piezoelektrycznych, elektroprzewodzących, elektroaktywnych);
 • Nowych technologii projektowania form wtryskowych – wspomaganych komputerowo;
 • Innowacyjnych materiałów i kompozytów, szczególnie mikro i nanomateriałów;
 • Polimerów o właściwościach specjalnych;
 • Modyfikowanych polimerów naturalnych;
 • Wrażania wyników badań w przemyśle i wytwarzania doświadczalnych partii: materiałów, elementów obuwia i obuwia;
 • Projektowania i wytwarzania prototypów i modeli 3D (w tym druk 3D);
 • Doskonalenie metod badawczych oraz prowadzenia prac nad rozbudową oraz wytwarzaniem aparatury badawczej na potrzeby prac badawczo – rozwojowych zespołu.

KONTAKT:

dr Piotr Olszewski

tel.: (+48) 12 25 54 228

e-mail: polszewski@ips.krakow.pl

 

 

 

Galeria