mail      staff      

OUR SERVICES

We take advantage of our services and cooperation in the field:

PROJECTS RESEARCH
CONFERENCES TRAINING

 

COMMERCIAL OFFER

Wyroby własnej produkcji
  • specjalne kleje obuwnicze,
  • substancje chemiczne,
  • wkładki do obuwia,
  • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
  • dla garbarstwa,
  • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
  • "TENSIS",
  • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

NEWSLETTER

Newsletter Technology and Quality Products

Number 1-2 from 2012

 

 

 

 

 

 


Read now


Badanie typu UE (JN 1439)

NANDO - WYKAZ JEDNOSTEK NOTYFIKOWANYCH

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501

Rozporządzenie UE 2016/425: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=EN

 

Wyroby podlegające procedurze oceny zgodności w JN 1439 od 21 kwietnia 2018 r w ramach Rozporządzenia UE 2016/425:

obuwie

odzież

rękawice

Zapraszamy do składania wniosków (w zakładce: DO POBRANIA)  o przeprowadzenie badania typu UE, zgodnie z odpowiednimi procedurami (modułami) ujętymi w poniższej tabeli:

 

Rodzaj certyfikacji obowiązkowej
Procedura certyfikacji

Moduł wg 2016/425

badanie typu UE

         

                                                                               

moduł B

zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu

                           

moduł C2

 

Gallery