poczta      dla pracowników      

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 

RELACJA Z KONFERENCJI 2 nd International Conference – Science for Business: Innovations for textiles, polymers and leather

 

RELACJA Z KONFERENCJI

2 nd International Conference – Science for Business: Innovations for textiles, polymers and leather

21.10.2016r. Łódź

W dniu 21 października 2016r. w Hotelu ANDEL'S BY VIENNA HOUSE w Łodzi odbyła się druga konferencjia międzynarodowa z cyklu “Science for Business: Innovations for textiles, polymers and leather”.

W konferencji wzięło udział 90 uczestników reprezentujących świat nauki oraz biznesu.
Około 48% z nich stanowili pracownicy jednostek naukowych, 43% stanowili przedstawiciele firm, 5% izb i stowarzyszeń branżowych, a 4% przedstawiciele jednostek administracji publicznej.

Zaprezentowano 13 ciekawych zagadnień badawczych i branżowych pozwalających na wymianę wiedzy i doświadczeń między przedsiębiorcami a naukowcami.

Moderatorem konferencji była Pani Marta Łaczkowska, która rozpoczęła konferencję
w kilku słowach przybliżając motywację Instytutu Przemysłu Skórzanego do jej organizacji.

IPS jako Instytut badawczy opiera swoją działalność na dwóch zasadniczych filarach: nauki i przemysłu. Jego pracownicy podejmując kolejne tematy badawcze, zawsze starają się ocenić ich szansę na wdrożenie. Jednak, aby zrobić to prawidłowo konieczna jest współpraca z przedsiębiorcami. Dlatego też Instytut wciąż poszukuje sposobów na połączenie tych dwóch światów. Konferencja „Science for Business…” jest tego dowodem. Istotny jest również fakt, iż dostęp przedsiębiorców do wiedzy na temat badań prowadzonych w jednostkach naukowych nie jest łatwy. Instytut postanowił, więc choć trochę uprościć tę drogę i stworzyć miejsce, w którym naukowcy będą mogli podzielić się swoimi odkryciami z przedsiębiorcami, a Ci drudzy przedstawić swoje potrzeby i również pochwalić się osiągnięciami działów badawczo-rozwojowych.

Rozpoczynając realizację programu konferencji głos zabrał Pana Dr inż. Bogusława Woźniaka Dyrektor Instytutu Przemysłu Skórzanego. Pan Dyrektor w imieniu swoim oraz Pani Dyrektor ds. Naukowych Dr inż. Edyty Grzesiak powitał serdecznie przybyłych gości/uczestników konferencji, w tym:

 • Członków Rady Naukowej Instytutu Przemysłu Skórzanego
 • Członków Komitetu Naukowego Konferencji
 • Przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju oraz władz miasta
 • Prelegentów wygłaszających prezentacje na dzisiejszej konferencji
 • Przedstawicieli przedsiębiorstw
 • Naukowców i pracowników uczelni akademickich oraz instytutów badawczych
 • Przedstawicieli stowarzyszeń branżowych
 • Wszystkich przybyłych zainteresowanych tematyką konferencji.

Pan Dyrektor Szczególne podziękowania złożył przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego za objęcie patronatem naszych wydarzeń, czyli konferencji naukowej oraz dwudniowej konferencji promującej wyniki projektu Erasmus + realizowanego przy udziale Instytutu.

Specjalne podziękowania przekazał również przedstawicielom partnerów konferencji:

 • Firmie Shim-Pol
 • Instytutowi Technologii Tekstylnych CERTEX
 • Firmie TETEX

Następnie Pan Janusz Baranowski z Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wygłosił wystąpienie Inauguracyjne, w czasie którego podkreślił znaczenie, dla rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego, przedsiębiorców z trzech gałęzi przemysłu, które znalazły się w obszarze tematycznym konferencji. Nadmienił również, że pierwsze 10 lat jego kariery zawodowej poświęcił pracy w firmach branży skórzanej i obuwniczej, stąd też zna realia funkcjonowania tego typu przedsiębiorstw. Pan Baranowski wspomniał także o tym, jak bardzo ważna jest konkurencyjność przedsiębiorców i stałe podążanie za zmieniającymi się wymaganiami rynku. Innowacyjność, nowe rozwiązania technologiczne, ale również i ekologiczne są tutaj bardzo istotne. Wydarzenia takie jak organizowana przez IPS konferencja stwarzają warunki do pozyskiwania nowej wartościowej wiedzy i kontaktów wspomagając rozwój polskich firm.

Po uroczystym otwarciu konferencji rozpoczęła się sesja referatowa, podczas, której wykłady wygłosili prelegenci reprezentujący:

Jednostki zagraniczne:

 • ICE Warsaw, Italian Embassy
 • Moscow State University of Design and Technology, Moscow, Russian Federation
 • Donetsk National University of Economics and Trade named M. Tugan-Baranovsky, Krivoy Rog, Ukraine
 • Nonfood Commodity Sciences Department, Lviv University of Trade and Economics, Lviv, Ukraine
 • Czech Shoe and Leather Association, Zlín, Czech Republic
 • LEDERZENTRUM GmbH, Rosdorf, Germany

Jednostki krajowe:

 • Biuro Ministra , Ministerstwo Rozwoju
 • Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, Instytut Architektury Tekstyliów
 • Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn, Zakład Robotyki i Automatyzacji
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
 • Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
 • Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Maszyn Włókienniczych
  „PoImatex - Cenaro" w Łodzi
 • SHIM-POL A.M. Borzymowski, Poland

Poniżej przedstawiono listę wygłoszonych referatów:

            Grigory Kovalenko1, Elena Bokova1, Maria Pawłowa2

1Moscow state university of design and technology, Moscow, Russian Federation

2Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland

            Małgorzata Matusiak,

Lodz University of Technology, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Institute of Architecture of Textiles, Lodz, Poland

Yuri Voznyak1,2, Jerzy Morawiec2, Andrzej Gałęski2

1Donetsk National University of Economics and Trade named M. Tugan-Baranovsky, Krivoy Rog, Ukraine

2Centre of Molecular and Macromolecular Studies, Polish Academy of Sciences, Lodz, Poland

Ryszard Kozłowski, Małgorzata Muzyczek, Bożena Mieleniak

Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Poznan, Poland

             Antonino Mafodda, Director of ICE Warsaw, Italian Embassy

Jacqueline Kacprzak, Counsellor to the Minister, Ministers Office Ministry of Economic Development, Warsaw, Poland  

Łukasz Frącczak1, Małgorzata Matusiak2

1Lodz University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Machine Tools and Production Engineering, Lodz, Poland

2Lodz University of Technology, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Institute of Architecture of Textiles, Lodz, Poland

Oksana Kozar1, Katarzyna Ławińska2

1Mukachevo State University, Trandcarpathia, Mukachevo, Ukraine

2Institute of Leather Industry, Lodz, Poland

Nataliia Popovych, Mykola Bednarchuk,

Nonfood Commodity Sciences Department, Lviv University of Trade and Economics, Lviv, Ukraine

Zdzisław Czaplicki1, Stanisław Strzelecki2, Bogusław Wozniak3

1Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Poznan, Poland,

2Research Development Centre of Textile Machinery, POLAMATEX-CENARO, Lodz, Poland,

3Institute of Leather Industry, Lodz, Poland

Radim Kocourek, Czech shoe and leather association, Zlín, Czech Republic

 1. “The Institute in the Production Process. A burden or an asset? Examples from Germany, the UK and New Zealand”

Antoni Bogacki, LEDERZENTRUM GmbH, Rosdorf, Germany

Artur Witkowski, SHIM-POL A.M. Borzymowski, Poland

 

W trakcie sesji referatowej miało miejsce specjalne wystąpienie Pana Igora Polovnikova Dyrektora Ukraińskiego Instytutu Przemysłu Skórzanego i Obuwniczego. Pan Dyrektor krótko przedstawił realia ukraińskiej branży skórzanej, wskazał obszary, na których widzi możliwość podjęcia współpracy z jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami z Polski.

Podczas konferencji można było również zapoznać się z tematyką badawczą prezentowaną na plakatach.

Sesja posterowa

 1. “Analytical methods in the study of the structure Brown HT”

Lucjan Szuster, Łucja Wyrębska, Małgorzata Krępska, Magdalena Lasoń-Rydel, Jolanta Jagiełło, Institute of Leather Industry Lodz

 1. “Interelastomer reactions in chloroprene and styrene-butadiene rubber blends (CR/SBR)”

Aleksandra Smejda-Krzewicka, , Faculty of Chemistry, Institute of Polymer and Dye Technology, Lodz University of Technology

 1. “The mass and flexibility of shoes as crucial ergonomic factors of utility.”

Ryszard Łuba, Zbigniew Olejniczak, Wioleta Serweta, Jan Sobczyński,  Institute of Leather Industry Lodz

 1. “Waste cellulose fibers as the filler of elastomers”

Anna Olejnik, Aleksandra Smejda-Krzewicka, Krzysztof Strzelec, Institute of Polymer & Dye Technology, Faculty of Chemistry, Lodz University of Technology

 1. “Polymer composites with a graphene as a reinforcing phase”

Angelika Kunikowska, Piotr Kula, Witold Szymański, Anna Jędrzejczak, Institute of Materials Science and Engineering / Lodz University of Technology

 1. “Substances for leather protection against microorganisms – effectiveness, methods of application and microbiological analysis”

Marta Łaczkowska, Weronika Konka-Kozioł, Department of Biotechnology and Environmental Protection, Institute of Leather Industry

 1. “The influence of PHMB on pure and mixed culture of microorganisms“

Dorota Gendaszewska 1*, Lucjan Szuster 2, Łucja Wyrębska 2

  1Department of Biotechnology and Environmental Protection, 2Department of Experimental Application, Institute of Leather Industry, Lodz, Poland

 1. “The relationship between the content of carbon black and adhesion properties of commercial sbs rubber  modified by plasma”
  Iwona Krawczyk-Kłys1, Izabella Jaruga1, J.Balcerzak2, Jacek Tyczkowski2                                                                                                                                                                                                                                 1Institute of Leather Industry,, Zgierska 73, 91-462 Lodz, Poland, 2Department of Molecular Engineering, Faculty of Process and Environmental Engineering, Technical University of Lodz

  9.“Collagen based additive for agriculture use” Edyta Grzesiak, Dorota Gendaszewska, Marta Łaczkowska, Magdalena Lasoń-Rydel

Institute of Leather Industry, Lodz, Poland

 

Konferencję zakończył Pan dr inż. Bogusław Woźniak Dyrektor IPS, podkreślając wysoką wartość merytoryczną prezentowanych tematów badawczych oraz ich potencjał wdrożeniowy.  Pan Dyrektor podziękował przybyłym za udział w konferencji i zaprosił na kolejną już trzecią konferencję z cyklu “Science for Business: Innovations for textiles, polymers and leather”.

 

Partnerami Konferencji byli:

 

  

                             

Galeria