poczta      dla pracowników      

PLATFORMA TECHNOLOGICZNA

NASZE USŁUGI

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i współpracy w zakresie:

PROJEKTÓW BADAŃ NAUKOWYCH
KONFERENCJI SZKOLEŃ

 

Oferta Handlowa

Wyroby własnej produkcji
 • specjalne kleje obuwnicze,
 • substancje chemiczne,
 • wkładki do obuwia,
 • wzorce kolorystyczne
Środki pomocnicze
 • dla garbarstwa,
 • włókiennictwa i chemii gospodarczej firm "ICAP",
 • "TENSIS",
 • "EXOL"
 

 

Pokaż więcej

CZASOPISMO

Technologia i Jakość Wyrobów

Nr 1-2 z 2012

 

 

 

 

 

 


Czytaj teraz

 

współpracujemy z: 


O PLATFORMIE TECHNOLOGICZNEJ MEBLI TAPICEROWANYCH

PLATFORMA  TECHNOLOGICZNA  MEBLI  TAPICEROWANYCH

Platforma Technologiczna Mebli Tapicerowanych (PTMT) powołana została w dniu 09 marca 2016 r. mocą porozumienia zawartego pomiędzy Członkami Grupy Inicjatywnej tj.:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem Przemysłu Skórzanego  w Łodzi, Lederzentrum Polska,  Fabryką Mebli „Gala Collezione Sp. z o.o.” oraz firmą KLER S.A.

 

            

  

     www.lederzentrum.pl 

     

           www.galameble.com    

                     

         www.kler.eu

                                                                                                                 

 

Platforma utworzona została w myśl rosnących potrzeb konsumentów w zakresie mebli tapicerowanych, zarówno skórą naturalną jak i tkaninami. Platforma wychodzi naprzeciw wyzwaniom naukowo-technicznym nakreślonym w Strategii Lizbońskiej, a także podejmuje inicjatywę Unii Europejskiej w zakresie budowy Europejskich Platform Technologicznych, mających na celu przyspieszenie wzrostu gospodarczego poprzez inicjowanie i wdrażanie działań innowacyjnych.

 

Cele Platformy

 • Wypracowanie wizji rozwoju branży meblarstwa tapicerowanego
 • Budowanie strategii dla rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w meblarstwie
 • Współpraca w kreowaniu polityki i prawodawstwa służących pobudzeniu innowacyjności
 • Wypracowanie strategicznego programu badawczego służącego inicjowaniu i prowadzeniu badań naukowo-technicznych
 • Budowanie i wzmacnianie istniejącego pomostu pomiędzy nauką a przemysłem w obszarze meblarstwa
 • Promocja innowacyjności i rozwoju naukowo-technicznego w meblarstwie
 • Inicjowanie i opracowywanie potrzebnych standardów, norm i metod badań na potrzeby branży
 • Podejmowanie wspólnych programów badawczych, wdrożeniowych, inwestycyjnych  i rozwojowych zgodnie z założeniami Platformy
 • Edukacja, promocja i upowszechnianie wiedzy  o  innowacjach  w  obszarze  działania  PTMT
 • Budowanie świadomości klienta w konieczności i sposobach pielęgnacji  mebli tapicerowanych

 

Korzyści płynące z członkostwa w Platformie

 • Dostęp do opracowanych standardów i norm dla produktów wykorzystywanych w meblarstwie tapicerowanym
 • Promocja przedsiębiorczości, osiągnięć Członków PTMT i twórców zaawansowanych technologii
 • Wsparcie innowacyjnych inicjatyw Członków Platformy, w szczególności przez  współdziałanie przedsiębiorców z jednostkami badawczo-rozwojowymi
 • Rozwój działań zmierzających do zapewnienia jakości produktów wytwarzanych przez przedsiębiorców w branży, w tym wypracowan i ujednolicenie standardów jakości
 • Współdziałanie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działalności badawczej, wytwórczej i usługowej w zakresie zaawansowanych technologii
 • Umacnianie wizerunku przedsiębiorców na arenie międzynarodowej

Platforma Technologiczna Mebli Tapicerowanych została utworzona by wzmacniać potencjał naukowo-przemysłowy w zakresie przemysłu meblarskiego, wychodzić naprzeciw zmieniającym się potrzebom i coraz większym oczekiwaniom stawianym branży, a przede wszystkim ma wspierać przedsiębiorców w podejmowaniu innowacyjnych działań.

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi  Platformy. Aby zostać Członkiem PTMT należy zapoznać się z obowiązującym od dnia 16.12.2016 r. Statutem Platformy oraz wypełnić Deklarację Członkostwa i odesłać na adres siedziby biura Platformy mieszczącego się przy ul. Zgierskiej 73, 91-462 Łódź lub przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy:platforma-meble@ips.lodz.pl

Więcej szczegółów odnośnie działalności Platformy, a także wysokości składek możecie Państwo uzyskać pod nr telefonu: (+48) 517 056 438

 

Galeria